Środki Smarne

​HYDROL BIO HEES EL 46
Jakość: ​ISO 15380
Lepkość: ​46

Charakterystyka

​ HYDROL BIO HEES EL 46 to łatwo biodegradowalny olej hydrauliczny produkowany na bazie specjalnie wyselekcjonowanych estrów syntetycznych oraz dodatków uszlachetniających, które zapewniają niską toksyczność, minimalizując wpływ na środowisko w przypadku rozlania lub wycieku. Produkt charakteryzuje się dobrą odpornością na utlenianie, szerokim zakresem temperatur pracy oraz wydłużonym okresem eksploatacji. Jest kompatybilny z uszczelnieniami typu HNBR, NBR 1, FMP AC 6 oraz AU. HYDROL BIO HEES EL 46 posiada bardzo dobre właściwości reologiczne w czasie eksploatacji.
Dzięki swojej innowacyjnej technologii olej  HYDROL BIO HEES EL 46 otrzymał certyfikat European Ecolabel oraz Polski Znak Ekologiczny EKO uzyskując tym samym potwierdzenie swoich wysokich właściwości proekologicznych.

Zastosowania

 

​ HYDROL BIO HEES EL 46 jest zalecany do przemysłowych i mobilnych hydrostatycznych układów hydraulicznych, gdzie istnieje potencjalne ryzyko przedostania się oleju do środowiska. Produkt został stworzony głównie z myślą o wydajnej i bezpiecznej pracy:


• układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w leśnictwie i rolnictwie;
• układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie (roboty ziemne);
• konstrukcji i urządzeń hydroenergetycznych;
• konstrukcji i urządzeń okrętowych;
• maszyn i urządzeń przemysłowych;

 

Normy, aprobaty, specyfikacje

• klasyfikacja: ISO 6734-4 HEES
• jakość: ISO 15380
• EEL – European Ecolabel
• Polski Znak  Ekologiczny EKO

Parametry fizyko-chemiczne

PARAMETR/NORMA JEDNOSTKA WYNIK
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C ISO 3104 mm2/s 48,23
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C ISO 3104 mm2/s 9,61
Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 189
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42
Temperatura zapłonu, t.o. ISO 2592 °C > 290
Korozja na miedzi, 100oC, 3 h ISO 2160 klasa 1a
Test FZG – A/8.3/90, min. ISO 14635-1 stopień 10
Biodegradowalność ISO 14593 % >80
​Zawartość bio-bazy ASTM D 6866 ​% ​> 85
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Produkty w ofercie