Środki Smarne

​HYDROL BIO HETG EL 46
Jakość: ​ISO 15380
Lepkość: ​46

Charakterystyka

​ HYDROL BIO HETG EL 46 to łatwo biodegradowalny olej hydrauliczny produkowany na bazie specjalnie wyselekcjonowanego oleju roślinnego oraz przyjaznych dla środowiska dodatków uszlachetniających, które zapewniają niską toksyczność, minimalizując wpływ na środowisko w przypadku rozlania lub wycieku. Produkt charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lepkości, dobrą odpornością na utlenianie oraz właściwościami deemulgującymi. Zapewnia maksymalną ochronę elementów układu hydraulicznego eliminując ich przedwczesne zużycie. Jest kompatybilny z uszczelnieniami typu HNBR, NBR 1, FMP AC 6 oraz AU. HYDROL BIO HETG EL 46 posiada bardzo dobre właściwości reologiczne w czasie eksploatacji.
Dzięki swojej innowacyjnej technologii olej  HYDROLBIO HETG EL 46 otrzymał certyfikat European Ecolabel oraz Polski Znak Ekologiczny EKO  uzyskując tym samym potwierdzenie swoich wysokich właściwości proekologicznych.

Zastosowania

​HYDORL BIO HETG EL 46 jest zalecany do przemysłowych i mobilnych hydrostatycznych układów hydraulicznych, gdzie istnieje potencjalne ryzyko przedostania się oleju do środowiska. Produkt został stworzony głównie z myślą o wydajnej i bezpiecznej pracy:
• układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w leśnictwie i rolnictwie;
• układów hydraulicznych maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie (roboty ziemne);
• konstrukcji i urządzeń hydroenergetycznych;
• konstrukcji i urządzeń okrętowych;
• maszyn i urządzeń przemysłowych;

Normy, aprobaty, specyfikacje

​• klasyfikacja: ISO 6734-4 HETG
• jakość: ISO 15380
• EU Ecolabel
• Polski Znak  Ekologiczny EKO

Parametry fizyko-chemiczne

 

PARAMETR/NORMA JEDNOSTKA WYNIK
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C ISO 3104 mm2/s 48,20
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C ISO 3104 mm2/s 10,28
Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 209
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -24
Temperatura zapłonu, t.o. ISO 2592 °C >290
Korozja na miedzi, 100oC, 3 h ISO 2160 klasa 1a
Test FZG – A/8.3/90, min. ISO 14635-1 stopień 12
Biodegradowalność ISO 14593 % >90
​Zawartość bio-bazy ASTM D 6866 ​% >95​
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Produkty w ofercie