Platinum Ultor HD 15 - 40

 

Platinum Ultor HD 15 - 40

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy do oferty nowy produkt Ultor HD 15W-40 dostępny w opakowaniu tylko Mz 1000l.

Charakterystyka ogólna:

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do pracy w obciążonych silnikach wysokoprężnych.

Gwarantuje:

maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach

czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie

zmniejszenie zużycia paliwa i oleju

stabilną jakość oleju

długą żywotność silnika

długie przebiegi między wymianami

obniżone koszty eksploatacji taboru samochodowego

ochronę środowiska naturalnego

Zastosowanie:

Platinum Ultor HD 15W-40 przeznaczony jest przede wszystkim do silników wysokoprężnych w sprzęcie budowlanym. Unikalna kompozycja najwyższej jakości mineralnych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów.

W zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także normy EPA Tier I i II.

Klasa lepkości: SAE: 15W-40

Klasa jakości: API: CI-4

 

Parametry fizyko-chemiczne

Jednostki

Wartości typowe

klasa lepkości SAE

-

15W-40

lepkość kinematyczna w temp. 1000°C

mm2/s

13,5

lepkość HTHS w 1500°C

mPa*s

3,5

wskaźnik lepkości

-

130

temperatura zapłonu

0C

200

temperatura płynięcia

0C

-27

liczba zasadowa TBN

mg KOH/g

10

popiół siarczanowy

%

1,3

odparowalność wg Noack'a

% (m/m)

11

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

 

Produkty w ofercie