PPHU LTL

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LTL” Sp. z o.o.

22 luty 1991 r. - W Sądzie Rejonowym w Białymstoku zostaje zarejestrowana firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "LTL" Sp. z o.o. Spółka  staje się  współwłasnością dwóch osób fizycznych Lucjana Chojnowskiego oraz Andrzeja Grzegorczyka  posiadających po 50%  jej udziałów. W początkowym okresie działalności „LTL” zajmowało się drobnym wykonawstwem budowlanym, akwizycją i pośrednictwem handlowym.

Październik 1991 r. - Firma rozpoczęła działalność w branży paliw płynnych. Sprowadzała się ona do handlu detalicznego prowadzonego na stacjach paliw w Niewodnicy Korycińskiej koło Białegostoku będącej współwłasnością udziałowców spółki oraz handlu hurtowego. Głównym celem przedsiębiorstwa było rozwijanie sieci handlu detalicznego przez zakup i dzierżawę istniejących stacji paliw ich modernizację, a także dalszy rozwój handlu hurtowego. Kolejnym wyznaczonym celem było uzyskanie przewagi poprzez zbudowanie własnej floty autocystern w celu uniezależnienia się od transportu obcego.

1992 r. - „LTL” rozpoczęło realizację postawionych zamierzeń. Zadanie było trudne z uwagi na bardzo mały, a właściwie symboliczny kapitał udziałow.

2000 r. - „LTL” liczy ponad 14 stacji paliw, z których siedem to stacje będące własnością firmy. Według klasyfikacji prowadzonej przez Polską Izbę Paliw Płynnych „LTL” za rok 1998 z 12 stacjami zostało sklasyfikowane na czwartym miejscu w kraju pod względem wielkości sieci detalicznej wśród przedsiębiorstw krajowych nie licząc sieci Petrochemii Płockiej, Rafinerii Gdańskiej i CPN. Przedsiębiorstwo posiada własny transport autocystern oraz własną bazę przy jednej z głównych ulic Białegostoku.

Listopad 2001 r. - Wraz z Orlen OIi zostaje powołana do życia spółka-córka Petro-Oil Podlaskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. (aktualnie PETRO-OIL Podlaskie Centrum Olejowe Sp. z o.o.), która jako regionalny dystrybutor rozpoczyna sprzedaż środków smarnych na terenie wojewodztwa Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

2005 r. - W tym roku miał miejsce podział wspólników od tego czasu jedynym właścicielem spółki P.P.H.U. LTL jest Lucjan Chojnowski.

2016 r. - Nieprzerwanie od 25 lat jesteśmy na rynku, gdzie nadal zajmujemy tym w czym jesteśmy najlepsi to jest sprzedażą hurtową jak i detaliczną paliw płynnych, oleju napędowego i opałowego. Aktualnie siedziba Spółki znajduje się pod adresem Ignatki 43A niedaleko Białegostoku.

Produkty w ofercie